Dokumenty

Voľby
Zaverečný účet
PDF zazaverečný účet1
PDF zazaverečný účet2
Rozpočet
PDF Rozpočet 2015-2017
VZN
doc VZN 2012
Spoločná obecná úradovňa
Životné prostredie,Stavebný úrad
doc Informacie
doc Začate konanie
Kúpne zmluvy
pdf Kúpna zmluva 2013
pdf Kúpna zmluva 1/2014
pdf Kúpna zmluva 2/2014
pdf Zámenna zmluva 2015
tif Kúpna zmluva 1/2015
pdf Kúpna zmluva 2/2015